Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

 

I. Tiếp nhận hồ sơ, công việc

-         Nhân viên phụ trách công việc phải nhanh chóng tiếp xúc với khách hàng, lập phiếu báo giá.

-         Tiến hành lên hợp đồng và ký kết.

-         Lên bản thoả thuận công việc thật chi tiết để thông báo công việc thực hiện và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. 

II. Lên kế hoạch thực hiện

-         Lập bảng kế hoạch chi tiết nội dung công việc, tiến độ thực hiện.

-         Nêu cụ thể những khó khăn có thể xảy ra để giám đốc có kế hoạch giải quyết

-         Trình duyệt bản kế hoạch thực hiện, cam kết thực hiện hoàn thiện các công việc và đảm bảo đúng tiến độ với khách hàng. 

III. Xử lý công việc

-         Tiến hành xử lý công việc theo tiến độ

-         Thường xuyên trao đổi, thảo luận với khách hàng để công việc diễn ra một cách tốt nhất 

IV. Báo cáo công việc

-         Lập nhật ký công việc

-         Báo cáo hoàn thanh từng phần công việc theo bảng kế hoạch đã được lập

-         Thường xuyên đề suất, tham khảo ý kiến nếu phát sinh các vấn đề phức tạp 

V. Kết thúc công việc

-         Lập bảng tổng hợp công việc

-         Thảo thanh lý hợp đồng, đề nghị thanh toán theo hợp đồng 

VI. Lưu trữ hồ sơ

-         Bắt buộc phải lưu trữ một bộ hồ sơ của khách hàng, cùng với nhật ký công việc

VII. Rút kinh nghiệm cho các hợp đồng tương tự

-         Viết ra kinh nghiệm của mình trong quá trình thực hiện công việc, gửi cho nhân viên văn phòng lưu trữ và phổ biến cho các thành viên khác

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử