Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Thông báo nghỉ lễ Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tê Lao Động 1/5 năm 2017

  Gửi đến quý khách hàng và toàn thể nhân viên cty TNHH Kiểm Toán Horizon.

 

Lịch nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5 năm 2017 như sau:

- Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04) và Quốc tế lao động (01/05), nhân viên được nghỉ 04 (năm ngày): từ thứ 7 ngày 29/04/2017 đến hết thứ 3 ngày 03/05/2017.Thứ 4 ngày 04/05/2017 bắt đầu làm lại bình thường.

 

Thân mến !

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử