Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Thành lập mới

  • Quý vị đang có nhu cầu khởi nghiệp, hay danh nghiệp của quý vị đang cần phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh?
  • Nếu đi thuê dịch vụ thì phí là bao nhiêu? Và phải làm những việc gì?
  • Thật đơn giản, quý vị hay nhập thông tin cần thiết chúng tôi sẽ tính phí thử để quý vị tham khảo. và tư vấn các bước cần thực hiện:

Thành lập mới:

Mức phí thành lập mới tạm tính là: 0 VNĐ

Các công việc cần chuẩn bị và thực hiện được quy định trong quy trình dịch vụ tư vấn

Phí này đã bao gồm phí thủ tục với sở KHĐT, Phí làm dấu (tự động), Phí đăng báo 3 kỳ liên tục.

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử