Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Bạn còn gì phải lo đến kế toán?

Có điều gì chưa thấy ổn! 

Doanh nghiệp của bạn đã ra đời được 10 năm hay mới chỉ được một tháng?

Doanh nghiệp của bạn đã quyết toán thuế và/hoặc đã được kiểm toán Báo cáo tài chính?

Doanh nghiệp của bạn ...?

Bạn thấy còn điều gì đó chưa an tâm về hệ thống thông tin kế toán của mình! HORIZON, bằng Dịch vụ thẩm định kế toán sẽ giúp bạn kiểm tra. Cán bộ của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy:

-  Hệ thống kế toán của bạn đã đầy đủ chưa?

-  Hệ thống kế toán của bạn đã chuẩn mực chưa?

-  Chứng từ của bạn đã hợp lý, hợp lệ chưa?

-  Việc kiểm soát chi phí của bạn đã chặt chẽ chưa?

-  Bạn có thể bị tổn hại gì với Hệ thống kế toán hiện tại?

....

Bạn còn thời gian để chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại hệ thống của mình theo các quy định của pháp luật trước khi quá muộn!

 

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử