Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Khi hệ thống kế toán chưa hoàn chỉnh! 

Quan điểm của chúng tôi là Doanh nghiệp nên bắt đầu từ những ngày đầu tiên và "muộn còn hơn là quá muộn"!

Thông tin kế toán sẽ gắn liền với suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hơn nữa, thông tin kế toán lại có tính liên tục. Do đó, hệ thống kế toán phải được ghi chép một cách chuẩn mực ngay từ những ngày đầu tiên.

Khi Hệ thống kiểm soát nội bộ của bạn chưa thực sự an tâm về Hệ thống kế toán, bạn cần có một quyết định, đó là: Hoàn thiện lại hệ thống đó theo quy định của pháp luật, đôi khi là phải khôi phục lại hoàn toàn.

Dịch vụ Hoàn thiện hệ thống kế toán của HORIZON giúp bạn khôi phục, hoàn thiện lại Hệ thống kế toán đó một cách trung thực và tuân theo đúng các quy định của pháp luật.

Sau đó, bạn có thể an tâm bước những bước tiếp theo!

 

 

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử