Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân!

Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế, các sắc thuế bao gồm:

 • Thuế Môn bài
 • Thuế GTGT
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
 • Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao...

Với hệ thống hàng ngàn văn bản pháp quy về thuế được cập nhật hàng ngày, cùng với các chuyên gia phân tích thuế giàu kinh nghiệm, Dịch vụ Tư vấn thuế của HORIZON thực sự trở thành bạn đồng hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn các sắc thuế áp dụng
 • Lựa chọn phương pháp tính thuế tối ưu
 • Phân tích áp dụng thuế suất
 • Cung cấp văn bản thuế
 • Phân tích, giải đáp chính sách thuế
 • Kê khai và nộp thuế
 • Quyết toán thuế
 • Hỗ trợ hỏi các cơ quan quản lý về chính sách thuế..

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử