Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Mỗi một cơ sở kinh doanh đều phải thực hiện ghi chép các số liệu thông qua hệ thống kế toán. Số liệu kế toán là những thông tin cơ sở cho công tác quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Do đó, công tác kế toán phải đảm bảo ghi chép là Chính xác - Trung thực và Kịp thời.

Là một trong số ít doanh nghiệp ở Việt Nam được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán, HORIZON đã trở nên quen thuộc với nhiều doanh nghiệp trong những lĩnh vực khác nhau. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của HORIZON đã thực sự trở thành công cụ đắc lực và tin cậy của các chủ doanh nghiệp.

HORIZON thực hiện Dịch vụ kế toán thông qua các gói sau:

- Thiết lập hệ thống kế toán

- Thẩm định hệ thống kế toán

- Hoàn thiện hệ thống

- Ghi và giữ sổ kế toán

- Là phòng kế toán của bạn

- Tư vấn kế toán từ xa

- Quyết toán thuế, Quyết toán báo cáo tài chính với cơ quan Thuế

 

SỰ KHÁC BIỆT

Giá dịch vụ hợp lý

Cam kết cung cấp database (cơ sở dữ liệu) khi không sử dụng dịch vụ

Sử dụng database linh hoạt

Dịch vụ chuyên nghiệp

Bảo mật và an toàn hồ sơ kế toán

 

Xem tất cả

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử