Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH May Hoàng Phúc

Ngành nghề: Sản xuất, mua bán, gia công hàng may mặc.

Địa chỉ: 108/770-Nguyễn Kiệm-Phường 3-Quận Gò Vấp

Số Điện thoại: (84-8) 39892095 - Fax: (84-8) 39892730

Email: aothunhp@hcm.vnn.vn

Website: http:// garmenthoangphuc.com

 Sản xuất, mua bán, gia công hàng may mặc.

    Vị trí của khách hàng:105/172

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử